Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

Przyrodnicy policzyli gacki na Dolnym Śląsku
2013-02-26

Zimowa, coroczna akcja liczenia nietoperzy zakończona. Przyrodnicy ze stowarzyszenia „pro Natura" po kilku tygodniach prac w terenie oszacowali, że na Dolnym Śląsku w nieczynnych podziemnych sztolniach i bunkrach zimuje dokładnie 2902 gacki. Zwierzęta spędzają zimę w stanie hibernacji Podczas zorganizowanej społecznie akcji sprawdzono 150 kryjówek nocków, w tym obiekty zabezpieczone w ramach projektu dofinansowanego m.in. przez WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW.

Nowe inwestycje w Odnawialne Źródła Energii
2013-02-21

Zapraszamy przedstawicieli redakcji na otwarcie nowych inwestycji związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii w Legnickim Zakładzie Oczyszczania Ścieków. Spotkanie odbędzie się 22.02.2013 r. (piątek) o godz. 12.30 na terenie oczyszczalni przy ul. Spokojnej 1. Powstała tam nowoczesna instalacja do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. Zielona energia ogrzeje budynki oczyszczalni. Zakład odbiera ścieki z Legnicy oraz okolicznych gmin. W ciągu roku trafia tam około 9 milionów m3 ścieków. Projekt Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ma całkowitą wartość ponad 11 milionów złotych. W tej kwocie 8 milionów złotych to pożyczka z WFOŚiGW w Wrocławiu.

"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków " - II etap konkursu
2013-02-21

W związku z ogłoszeniem konkursu pn. „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia
Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap II” Wojewódzki
Fundusz zachęca gminy do składania wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych na
swoim terenie, wspomagających przedmiotowy konkurs. Jednocześnie Fundusz proponuje
zakres działań, które mogą znaleźć się w realizowanym zadaniu - wykaz w załączniku.
Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi „Zasadami dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej” ,tj. :
- wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do dnia 30.06.2013r. na obowiązujących wzorach
z edukacji ekologicznej,
- wysokość dofinansowania zadań nieinwestycyjnych dla podmiotów, których działalność
statutowa obejmuje ekologię, ochronę środowiska lub przyrody, edukację - dofinansowanie
do 90 % kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku zadać inwestycyjnych , w tym
zakup środków trwałych dofinansowanie może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowanych,
- Fundusz dokonuje oceny wniosków w terminie do 30 dni od daty złożenia, natomiast
Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie w okresie do
30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków " - II etap konkursu
2013-02-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wonej we Wrocławiu ogłasza konkurs na dofinansowanie zadania pn.:"Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno - edukacyjna. II etap konkursu.
Szczegóły w zakładce "Edukacja ekologiczna".

Co zrobić, by śmieci było mniej
2013-02-18

„Co zrobić, by śmieci było mniej - dobre praktyki informowania i edukowania społeczności lokalnych” to tytuł bezpłatnego poradnika na temat realizacji kampanii informacyjnych adresowanych do mieszkańców. Publikacja związana z wdrażaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach została dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW. Samorządy i organizacje, które są zainteresowane otrzymaniem poradnika powinny kontaktować się z p. Sylwią Szatan, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”; e-mail: s.szatan@zielonaakcja.pl, tel. 76 86 294 30.


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn