Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

W lesie pod Żmigrodem wylęgły się młode sokoły wędrowne
2016-05-16

Przyrodnicy znaleźli w okolicach Żmigrodu w sztucznym gnieździe trzy młode sokoły wędrowne: samicę i dwa samce. Te drapieżniki są jednym z najrzadszych gatunków w Polsce. Jego populacja europejska żyjąca na drzewach całkowicie wyginęła w latach 60-tych. Teraz dzięki akcji reintrodukcji wspieranej m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ptaki powracają na Dolny Śląsk.

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
2016-05-16

Podczas Konwentu prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju (28.04.2016 r.), podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zmiany w programie usuwania AZBESTU
2016-05-13

Przekazujemy wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków NFOŚIGW w Warszawie oraz przy udziale WFOŚIGW. Informacja została również przekazana drogą mailową wszystkim Beneficjentom programu w roku bieżącym.

AZBEST - wyniki VI naboru wniosków
2016-05-05

Rada Nadzorcza dnia 29 kwietnia 2016 roku podjęła pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostałych 37 zadań znajdujących się na liście rezerwowej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z rekomendacjami sposobów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
2016-04-27

Przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju przedstawiające rekomendowane sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych, w szczególności dla instytucji realizujących programy polityki spójności. Resort zwraca uwagę na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn