Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

Jak skorzystać z dopłat do wyjazdów dzieci na kolonie?
2014-06-02

Kilka tysięcy dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska wyjedzie podczas tegorocznych wakacji na kolonie wspierane finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Młodzi Dolnoślązacy zregenerują siły na terenach wolnych od przemysłu, z czystym powietrzem i wodą. Termin złożenia wniosków mija 15.06.2014 r

Sejm uchwalił nowelizację prawa wodnego
2014-06-02

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Doprecyzowane zostaną m.in. definicje takich pojęć jak: „powódź” „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”. Ustawa precyzuje jak trzeba dokumentować planowanie w gospodarowaniu wodami. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza będą teraz przyjmowane w formie rozporządzenia Rady Ministrów.

W centrum Wrocławia powstaje nowy ogród
2014-05-30

Na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dorosłych przy ul. Traugutta powstaje ogród dostępny dla wrocławian i turystów oraz pensjonariuszy ośrodka prowadzonego przez Siostry Albertynki. Prace dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Istniejący tutaj skwer o charakterze ogrodowym zostanie przekształcony w ogród dendrologiczny, w którym będą prowadzone m.in. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne.

Oczyszczone zbiorniki ochronią Lutynię i Wilkszyn przed powodziami
2014-05-30

W Lutyni i Wilkszynie trwają prace przy ważnych zbiornikach retencyjnych zabezpieczających te podwrocławskie miejscowości przed powodziami i podtopieniami. Niekonserwowane zbiorniki są zamulone i zarosły chwastami. Bez oczyszczenia nie będą mogły odprowadzać wód opadowych, roztopowych i gruntowych z terenów mieszkalnych. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podjął decyzję o wsparciu finansowym tego zadania.

Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych na lata 2014-2020
2014-05-28

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu. Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn