Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

Nowy wzór "Wniosku o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska"
2017-04-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej Funduszu w sekcji "Obowiązujące wzory wniosków" jest dostępny nowy wzór "Wniosku o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wraz z załącznikami". Dokument został wprowadzony przez Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nowy regulamin dofinansowania zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska
2017-04-07

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o zmianie zasad dofinansowania samochodów strażackich. Nowy regulamin obowiązuje dla wniosków złożonych w Funduszu od dnia 01.01.2017 r. Uchwałą 36/2017 z dnia 31.03.2017 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza anulowała Uchwałę Rady Nadzorczej nr 165/2015 z dnia 18.12.2015 r. przyjmującą „Zasady dofinansowania zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa”.

„Uczę się bezpiecznie żyć”
2017-04-06

W jeleniogórskich półfinałach (4.04.2017) regionalnego konkursu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć" 2017 wzięło udział 239 uczniów z 97 placówek. Nad konkursem honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Projekt edukacyjnego projektu wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych
2017-04-06

WFOŚiGW we Wrocławiu, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku szkolnym 2017/2018 planuje dofinansowanie prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. W celu ustalenia listy odbiorców bezpłatnej prenumeraty czasopism ekologicznych oraz tytułów tych czasopism, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozesłało pocztą elektroniczną ankietę do placówek szkolnych naszego województwa.

Zmiana zasad rozliczania zadań z profilaktyki zdrowotnej
2017-04-03

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że zmianie uległy zasady rozliczania zadań z dziedziny profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. W roku 2017 wprowadzono, jako element rozliczenia, Kartę uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Wzór Karty stanowi załącznik nr 12 do Instrukcji rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań Funduszu.


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn