Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z burmistrzami gmin uzdrowiskowych kotliny kłodzkiej
2014-02-07

Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczył w spotkaniu z burmistrzami gmin uzdrowiskowych Kotliny Kłodzkiej: Polanicy, Dusznik, Kudowy, Lądka i Bystrzycy (Urząd Miejski, Polanica Zdrój; 4.02.2014 r.). Spotkanie było poświęcone możliwościom wsparcia finansowego zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji.

Polkowice: nowy dom dla boćka
2014-02-06

W Polkowicach wybudowano specjalną platformę z bocianim gniazdem. Zastąpiła ona dotychczasowy dom boćka - starą lipę, która rosła w pobliżu placówki socjalizacyjnej „Skarbek". Na szczycie drzewa znajdowało się gniazdo, od kilku lat zajmowane przez bociany. Gniazdo było co roku rozbudowywane przez ptaki i osiągnęło już duże rozmiary. Obumarłe, toczone przez grzyby drzewo o ponad trzymetrowym obwodzie pnia stwarzało zagrożenie zarówno dla dzieci i pracowników przebywających w ośrodku, jak i dla bocianiej rodziny. Lipa, której pień groził wywróceniem została więc wycięta a w jej miejsce ustawiono słup wraz z platformą, na którą przeniesiono stare gniazdo.

Czysty Milicz - wspólna sprawa
2014-02-04

Jakie są zasady segregowania odpadów? Dlaczego warto korzystać z opakowań wielokrotnego użytku? To tylko klika z pytań, na które odpowiada kampania informacyjno-edukacyjna "Czysty Milicz-wspólna sprawa" dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Samorządowcy wydali już plakaty z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych i zasad ich segregowania.

Konkurs azbestowy: 48 wniosków na 3,2 mln zł
2014-02-04

Samorządy przekazały 48 wniosków na łączną kwotę zadań 3 207 255,65 zł na ogłoszony przez WFOŚiGW we Wrocławiu konkurs dotyczący usuwania azbestu. Nabór zakończył się 31.01.2014 r. Zgodnie z procedurą konkursową niezwłocznie po zakończeniu oceny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieści na swojej stronie internetowej listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu oraz zawiadomi pisemnie poszczególnych wnioskodawców. Konkurs jest realizowany w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Twardogóra: pieniądze na modernizację oczyszczalni ścieków
2014-02-03

Gmina Twardogóra otrzymała dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację oczyszczalni ścieków. Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał Janowi Dżugajowi, burmistrzowi Twardogóry potwierdzenie ministra środowiska na dotację w kwocie 2,3 mln zł. Wartość całego projektu wynosi 4,7 mln zł. Unijna pomoc jest refundacją – prace nad przebudową oczyszczalni zostały już zakończone. Gmina zrealizowała je dzięki niskooprocentowanej pożyczce z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 2,2 mln zł i środkom własnym.


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn