Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach POIiŚ
2014-01-21

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny.

Biomasa ogrzeje gimnazjum i halę sportową w Starej Kamienicy
2014-01-20

Gimnazjum wraz z halą sportową w Starej Kamienicy będą ogrzewane przez kocioł na pellety. Nowa instalacja na biomasę zastąpi stary kocioł opalany olejem. Dzięki temu co roku do powietrza będzie trafiać o 55 ton mniej gazu cieplarnianego - CO2. Moc nowego kotła wyniesie 200 kW. Modernizacja jest możliwa dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zarządu Funduszu podpisał umowę z Gminą Stara Kamienica (13.01.2014 r.).

Ministerstwo Środowiska powołało zespół analiz wdrażania ustawy odpadowej
2014-01-20

Minister Środowiska powołał Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Eksperci przeprowadzą analizę stanu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie której przedstawią ministrowi rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych, które usprawnią działanie nowego systemu. Ministerstwo uruchomiło także specjalny adres odpady@mos.gov.pl, na który można zgłaszać uwagi i propozycje zmian dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Ustawa ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza z dużych zakładów przemysłowych
2014-01-15

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (14.01.2014 r.). Nowe przepisy mają na celu jeszcze bardziej skuteczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z dużych zakładów przemysłowych. Projektowane przepisy są związane także z koniecznością wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych zwaną dyrektywą IED. Wprowadza ona m.in., od 1 stycznia 2016 r., bardziej rygorystyczne standardy emisji takich gazów, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyłów pochodzących z dużych zakładów przemysłowych.

Konkurs Komisji Europejskiej: działania dla Natury 2000
2014-01-15

Komisja Europejska ogłosiła konkurs, mający na celu wyróżnienie i promowanie dobrych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody. Do udziału w konkursie w 5 kategoriach mogą zgłaszać się wszystkie podmioty zaangażowane w działalność związaną z Europejską Siecią Natura 2000 (instytucje publiczne, również lokalne, firmy, NGOsy, właściciele gruntów, jak również instytucje oświatowe, a nawet osoby prywatne). Aplikacje można składać do 18.02.2014 r. Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu nastąpi w maju 2014 r., a dokonania laureatów zostaną uhonorowane podczas uroczystej ceremonii w Brukseli.


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn