Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności

AKTUALNOŚCI

Ustawa czystościowa – zgłoś uwagi do ministerstwa
2013-12-12

Ministerstwo Środowiska zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji związanych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w gminach. Konsultacje są prowadzone w związku powołaniem zespołu ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Adres email, na który można zgłaszać uwagi: odpady@mos.gov.pl. Uwagi będą gromadzone i regularnie publikowane na stronie www.naszesmieci.pl, a także przekazane do rozpatrzenia przez zespół ds. wdrażania ustawy.

Czyste pieniądze na czyste środowisko
2013-12-10

W Polsce powstało ponad 4,6 tys. km kanalizacji i wodociągów dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW podsumowały efekty obsługi największego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) podczas konferencji prasowej w Kołobrzegu, która odbyła się 9.12.2013 r. W Polsce, za unijne i krajowe środki z Funduszy wybudowano i zmodernizowano 48 oczyszczalni ścieków. Ich łączna przepustowość wynosi 850 tys. m3 na dobę. Całkowity koszt projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w ramach POIiŚ wynosi ponad 9,5 mld zł, w tym wkład UE to blisko 5 mld zł.

W twoim mieście brakuje kanalizacji sanitarnej? Sięgnij po dofinansowanie z POIiŚ
2013-12-10

Ministerstwo Środowiska opublikowało wywiad z p. Anetą Wilmańską, podsekretarzem stanu na temat kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. „Ogłoszony przez nas konkurs skierowany jest do samorządów, związków jednostek samorządu terytorialnego, a także spółek komunalnych, które planują budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej – mówi A. Wilmańska. „W przypadku realizacji kompleksowego projektu istnieje również możliwość włączenia w jego zakres elementów związanych z zaopatrzeniem w wodę. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca tego roku.

Nowe auta dla strażaków
2013-12-06

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zakończyła realizację umowy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach zadania cztery jednostki JRG z Lubina, Oławy, Polkowic oraz Trzebnicy otrzymały do użytkowania nowe pojazdy Iveco Eurocargo z napędem 4x4.

Dotychczasowe uchwały o wysokości opłat za odpady bez zmian
2013-12-04

Trybunał Konstytucyjny odrzucił większość zastrzeżeń wobec kluczowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Orzekł jedynie konieczność uzupełnienia art. 6k o określenie maksymalnej stawki, jaką mogą ustalać samorządy za odbiór śmieci i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (28.11.2013 r.). To oznacza, że przepis ten nie został uchylony, cały czas obowiązuje i w dalszym ciągu stanowi dla gmin podstawę do określenia opłat.


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

Szukaj:

 

Biuletyn