Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności / Konkurs POIiŚ: gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Konkurs POIiŚ: gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

2010-12-10

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
– Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011)

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 10 stycznia 2011 do 14 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
    o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 14 lutego 2011 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Szczegółowe informacje poniżej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o konkursie_10.12.10.pdf

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2010-12-10 09:12:35)

działanie 2_1.zip

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2010-12-10 09:12:59)

działanie 2_2.zip

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2010-12-10 09:12:20)

Oświadczenia.zip

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2010-12-10 09:12:01)

REGULAMIN_2_1_VI_konkurs_listopad_2009_final.doc

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2010-12-10 09:12:48)

REGULAMIN_2_2_VI_konkurs_listopad_2009_final.doc

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2010-12-10 10:12:09)

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki (2010-12-10 10:12:02)
Opublikował: Robert Borkacki (2010-12-10 09:12:06)

Szukaj:

 

Biuletyn