Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Aktualności / Nowy nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej

Nowy nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej

2014-01-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej” prowadzony jest nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej. Nabór dotyczy zadań realizowanych w ramach następujących kategorii:

II-Edukacja ekologiczna prowadzona przez ośrodki spełniające kryteria jakości i zasięgu dla Dolnego Śląska,
III-Programy edukacji ekologicznej
IV- Akcje edukacyjne
V-Warsztaty/szkolenia
VII- Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze,
VIII-Wystawy/konkursy,
IX-Konferencje/seminaria
X-Wydawnictwa
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do dnia 30.06.2014r. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć poszerzających świadomość ekologiczną społeczeństwa, promujące ochronę środowiska oraz aktywność społeczną w zakresie ekorozwoju. Wysokość dofinansowania:- dla zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dla podmiotów, których działalność statutowa obejmuje ekologię, ochronę środowiska lub przyrody, edukację do 90 % kosztów kwalifikowanych zadania,- dla programów realizowanych przez ośrodki edukacyjne zgodnie „Regulaminem udzielania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację programów z zakresu edukacji ekologicznej w ośrodkach edukacyjnych”,- dla zadań inwestycyjnych, w tym zakupu środków trwałych do 20% kosztów kwalifikowanych zadania.Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej znajdują się w „Zasadach dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej”

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk (2014-01-09 14:01:33)
Opublikował: Krystyna Flaczyk (2014-01-09 13:01:19)

Szukaj:

 

Biuletyn