Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

CEL PROJEKTU

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Cele projektu:

• Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
• Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN.
• Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

Jeżeli w latach 2014 – 2020 planujecie Państwo zrealizować w swojej gminie projekt z zakresu efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii – prosimy o kontakt z Zespołem Doradców Energetycznych.

Zespół Doradców Energetycznych świadczy bezpłatną pomoc i wspiera gminy w przygotowaniu i monitorowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który jest dokumentem przydatnym, a niekiedy wręcz niezbędnym, podczas procedury wnioskowania o środki unijne lub krajowe. Doradcy wesprą gminy również w realizacji projektów, wynikających z treści PGN oraz we wszystkich innych inicjatywach związanych z ograniczeniem emisji oraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki (2017-09-04 06:09:57)
Opublikował: Robert Borkacki (2017-09-01 10:09:50)