Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Działalność Funduszu / Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ukierunkowana jest na finansowe

wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę

zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu

(art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:

  • ochrony wód i gospodarki wodnej,
  • ochrony atmosfery,
  • ochrony ziemi,
  • ochrony przyrody,
  • edukacji ekologicznej,
  • profilaktyki zdrowotnej,
  • zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
  • monitoringu środowiska.

Na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 r zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej „Program Operacyjny Infrastruktura

i Środowisko” (projekty o wartości poniżej 25 ml euro) dla osi priorytetowych:

I – Gospodarka wodno-ściekowa

II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 
 
 

Więcej informacji:

Serwis WFOŚiGW we Wrocławiu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

www.poiis-fos.wroc.pl

 
Ostatnio zmodyfikował: (2012-06-05 18:06:07)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-20 12:11:04)