Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Działalność Funduszu / Sprawozdania z działalności

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej posiada osobowość prawną:

  • do dnia 31.12.2009 r. był wojewódzkim funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • od dnia 01.01.2010 r. jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na podstawie art. 400q Prawo ochrony środowiska, wojewódzki fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przychodami wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji o ograniczeniu oddziaływania na środowisko i jego zagrożeniu oraz przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Środki wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

Zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1479)

Pobierz sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2016 ROK

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2017-07-26 08:07:06)

Sprawozdanie opisowe z działalności za 2016 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-08-10 13:08:04)

Tabele do sprawozdania, cz. I

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-08-17 07:08:45)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2015 ROK

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie opisowe z działalności za 2015 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2016-04-21 09:04:50)

Tabele do sprawozdania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2016-04-21 09:04:09)

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2016-04-22 11:04:47)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2014 ROK

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-05-19 09:05:51)

Sprawozdanie opisowe z działalności za 2014 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-05-19 11:05:20)

Tabele do sprawozdania nr 1-6

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-05-19 11:05:01)

Tabela do sprawozdania nr 7

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-05-19 12:05:28)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2013 ROK

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-03-10 13:03:14)

Sprawozdanie opisowe z działalności za 2013 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2014-07-07 12:07:13)

Tabele do sprawozdania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2014-07-07 12:07:35)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2012 r.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie opisowe z działalności za 2012 rok

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-03-10 13:03:25)

Tabele do sprawozdania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2013-03-13 09:03:40)

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2013-08-28 11:08:20)

• SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2011 r.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2012-03-12 12:03:40)

Spis tabel do sprawozdania za 2011 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2012-03-12 12:03:51)

• SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2010 r.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2011-04-21 13:04:44)

Spis tabel do sprawozdania za 2010 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2011-04-21 13:04:11)

• SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA 2009 r.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2010-04-27 13:04:03)

spis tabel do sprawozdania za 2009 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2010-04-28 12:04:21)

• SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA za 2008 r.

Pliki do pobrania:

Wprowadzenie do sprawozdania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 12:11:17)

Działalność Organów Statutowych

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 12:11:50)

Działalnośc Statutowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 12:11:47)

Działalność Funduszu jako Instytucji wdrażającej POIIŚ

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 12:11:18)

Działalność Finansowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 12:11:04)

załączniki

• Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2007 r.

Pliki do pobrania:

Wprowadzenie do sprawozdania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 10:11:49)

Działalność Organów Statutowych

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 10:11:29)

Działalność Statutowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 10:11:36)

Działalność Finansowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 10:11:29)

Spis tabel do sprawozdania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 10:11:38)

• Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2006 r.

Pliki do pobrania:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:35)

Sprawozdanie z działalności WFOŚIGW we Wrocławiu 2006 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:42)

Działalność Statutowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:35)

Działalność Finansowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:52)

• Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2005 r.

Pliki do pobrania:

Informacja o Działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2005 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:30)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:48)

Sprawozdanie z działalności WFOŚIGW we Wroclawiu 2005 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:18)

Działalność Statutowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:30)

Działalność Finansowa Funduszu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:23)

Archiwum

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk (2013-08-28 10:08:40)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-24 09:11:14)