Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Działalność Funduszu / Sprawy - Rejestry - Archiwa

SPRAWY - REJESTRY - ARCHIWA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzi następujące rejestry:

  1. Rejestr wpływających wniosków.
  2. Rejestr uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
  3. Rejestr zawieranych umów.
  4. Rejestry właściwe dla wydziału Ekonomiczno-Finansowego.

a także dokonuje archiwizacji danych zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2007 Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 28.12.2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej oraz ustalenia organizacji i zasad funkcjonowania archiwum zakładowego wraz z instrukcją archiwalną.

Dostęp do informacji publicznej zawartej w rejestrach, określonych:
• w pkt 1, 3, 4 jest możliwy na miejscu w siedzibie Funduszu,
• w pkt 2 jest możliwy na stronie internetowej Funduszu.

Sposób rozstrzygania spraw określają Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 15.10.2012 r.

• Nr 90/2012 w sprawie "Instrukcji regulującej procedurę i terminy rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych umów", oraz

Nr 91/2012 w sprawie "Instrukcji regulującej procedurę i terminy rozpatrywania wniosków o częściowe umorzenie pożyczek".

 

WFOŚiGW we Wrocławiu na bieżąco informuje swoich wnioskodawców o stanie rozpatrywanych wniosków w formie pisemnej oraz telefonicznej.

Osoby pragnące uzyskać wyczerpującą informację o:

  • statusie rozpatrywanych wniosków,
  • listach i kolejności rozpatrywanych wniosków,
  • sposobie rozpatrywania wniosków,

powinny wypełnić i złożyć w biurze Funduszu formularz „Wniosku o udostępnienie informacji publicznej” - pobierz wniosek

 

Pliki do pobrania:

Uproszczony schemat procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy finansowej

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2012-05-10 16:05:54)

Ostatnio zmodyfikował: (2012-10-23 11:10:28)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-20 12:11:13)