Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Edukacja ekologiczna

EDUKACJA EKOLOGICZNA


Zasady

Zasady dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Zasady dofinansowania przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obowiązujące od dnia 01.12.2015 r. są dostępne w dziale ZASADY. Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych, obowiązujące od dnia 01.12.2015r. są dostępne w dziale KOSZTY KWALIFIKOWANE.

Regulaminy

Regulaminy konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Wzory wniosków

Wzory wniosków dla zadań z zakresu edukcji ekologicznej

Informacje/Ogłoszenia

Kolejny nabór wniosków z edukacji ekologicznej w roku 2017

W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 17.08.2017r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”. Nabór wniosków będzie trwał od dnia 18.09.2017r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do 16.10.2017r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu). Nabór przeznaczony jest dla wniosków na zadania realizowane w roku 2017. Dopuszcza się możliwość ich częściowej realizacji i zakończenia do połowy 2018r. Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.

Nabór wniosków na prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

1. Wniosek opracowany wg obowiązującego wzoru z dziedziny edukacji ekologicznej wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie siedziby Funduszu lub oddziałach biura Funduszu w terminie do 29 czerwca 2017r.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Tytuły czasopism prenumerowanych w ramach konkursu wraz z typami szkół i ośrodkami ekologicznymi stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4. Budżet na dofinansowanie zadań wyłonionych w ramach konkursu wynosi 273.000 zł.

Więcej

Nabór wniosków z edukacji ekologicznej ( 28.10.2016r.)
W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW
we Wrocławiu z dnia 16.11.2015 r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu
w dniu 27.10.2016 r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 01 grudnia 2016 r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu obowiązującymi w dniu złożenia wniosku.

Kolejny nabór wniosków z edukacji ekologicznej w roku 2016 ( 29.07.2016r.)
W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 27.07.2016r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 01 września 2016r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do dnia 17 października 2016r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Nabór przeznaczony jest dla wniosków na zadania realizowane w roku 2016.
Dopuszcza się możliwość ich częściowej realizacji i zakończenia do połowy 2017 roku.
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.
Nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej na zadania realizowane w roku 2017 zostanie ogłoszony pod koniec roku 2016.

Nabór wniosków z edukacji ekologicznej ( 19.11.2015r.)
W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW
we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 18.11.2015r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań
z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11. Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21 grudnia 2015r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2016r. (decyduje data wpływu
do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015
Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.

Publikacje

Publikacje z zakresu edukacji ekologicznej

Baza projektów ekologicznych

Baza EkoProjekty.info gromadzi opisy zrealizowanych projektów ekologicznych

Informacje dla gmin

Poradnik dla gmin na temat komunikacji i edukacji odpadowej

Ostatnio zmodyfikował: (2010-11-17 13:11:23)
Opublikował: Administrator systemu (2009-12-07 11:12:10)

Szukaj:

 

Biuletyn