Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Edukacja ekologiczna / Informacje/Ogłoszenia

INFORMACJE/OGŁOSZENIA

Kolejny nabór wniosków z edukacji ekologicznej w roku 2017

W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 17.08.2017r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”. Nabór wniosków będzie trwał od dnia 18.09.2017r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do 16.10.2017r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu). Nabór przeznaczony jest dla wniosków na zadania realizowane w roku 2017. Dopuszcza się możliwość ich częściowej realizacji i zakończenia do połowy 2018r. Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.

Nabór wniosków na prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

1. Wniosek opracowany wg obowiązującego wzoru z dziedziny edukacji ekologicznej wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie siedziby Funduszu lub oddziałach biura Funduszu w terminie do 29 czerwca 2017r.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Tytuły czasopism prenumerowanych w ramach konkursu wraz z typami szkół i ośrodkami ekologicznymi stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4. Budżet na dofinansowanie zadań wyłonionych w ramach konkursu wynosi 273.000 zł.

Więcej

Nabór wniosków z edukacji ekologicznej ( 28.10.2016r.)
W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW
we Wrocławiu z dnia 16.11.2015 r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu
w dniu 27.10.2016 r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 01 grudnia 2016 r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu obowiązującymi w dniu złożenia wniosku.

Kolejny nabór wniosków z edukacji ekologicznej w roku 2016 ( 29.07.2016r.)
W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 27.07.2016r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 01 września 2016r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do dnia 17 października 2016r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Nabór przeznaczony jest dla wniosków na zadania realizowane w roku 2016.
Dopuszcza się możliwość ich częściowej realizacji i zakończenia do połowy 2017 roku.
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.
Nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej na zadania realizowane w roku 2017 zostanie ogłoszony pod koniec roku 2016.

Nabór wniosków z edukacji ekologicznej ( 19.11.2015r.)
W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW
we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 18.11.2015r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań
z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11. Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21 grudnia 2015r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2016r. (decyduje data wpływu
do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015
Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania zadań z zakresu Edukacji Ekologicznej
na poziomie regionalnym – Województwo Dolnośląskie.
W okresie „18 lat działalności” (1993-2010)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na dofinansowanie zadań z zakresu Edukacji Ekologicznej przeznaczył ponad 35,7 mln zł.

Pliki do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z obowiązującymi „Zasadami dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej” prowadzony jest nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-01-09 14:01:12)

********************************

Projekty zrealizowane w wybranym okresie:

Nabór wniosków w ramach konkursu "Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacujnych na terenie województwa dolnośląskiego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach propagowania edukacji ekologicznej ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków na dofinansowanie zadań pn.: „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.”
1. Wniosek opracowany wg obowiązującego wzoru z dziedziny edukacji ekologicznej wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie siedziby Funduszu lub oddziałach biura Funduszu w terminie do 20 czerwca 2016r.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. Tytuły czasopism prenumerowanych w ramach konkursu wraz z typami szkół i ośrodkami ekologicznymi stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4. Budżet na dofinansowanie zadań wyłonionych w ramach konkursu wynosi 225.000 zł.

Pliki do pobrania:

Treść Regulaminu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-25 10:05:06)

Tytuły czasopism

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-25 10:05:04)

Lista ośrodków edukacyjnych

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-25 10:05:32)

Kolejny nabór wniosków z edukacji ekologicznej w roku 2016

W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 27.07.2016r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.

W oparciu o pkt A ppkt 5 rozdziału IV „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że na posiedzeniu w dniu 27.07.2016r. ustalił termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z wyłączeniem naboru wniosków na działanie 11 „Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego”.
Nabór wniosków będzie trwał od dnia 01 września 2016r. do chwili rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, jednak nie później niż do dnia 17 października 2016r. (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu).
Nabór przeznaczony jest dla wniosków na zadania realizowane w roku 2016.
Dopuszcza się możliwość ich częściowej realizacji i zakończenia do połowy 2017 roku.
Złożone wnioski procedowane będą zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” przyjętymi Uchwałą nr 154/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 16.11.2015r.
Nabór wniosków z zakresu edukacji ekologicznej na zadania realizowane w roku 2017 zostanie ogłoszony pod koniec roku 2016.

***********************************

Zakup prenumeraty czasopism ekologicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowuje propagowanie wiedzy ekologicznej oraz upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. W roku szkolnym 2011/2012 w ramach zadania prowadzona jest prenumerata do następujących typów szkół:

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki (2017-08-17 10:08:45)
Opublikował: (2010-02-18 08:02:22)