Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Fundusze Unijne / Fundusz SAPARD

FUNDUSZ SAPARD

SAPARD - Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
(Support for Pre-Accession Measures for Agriculture and Rural Development)

POMOC WFOŚiGW W REALIZACJI PROGRAMU SAPARD

Z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisano w dniu 02.10.2002 r. porozumienie z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na mocy tego porozumienia obie umawiające się strony ustaliły, iż wspólnie realizować będą zadania należące do schematu trzeciego. W zakres działania wchodzą:

  • Schemat 3.1 - zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem
  • Schemat 3.2 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
  • Schemat 3.3 - gospodarka odpadami stałymi
  • Schemat 3.4 - zaopatrzenie w energię( wykorzystanie źródeł odnawialnych)

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Fundusz mógł udzielić pomocy finansowej do 50% kosztów kwalifikowanych w postaci pożyczki (wodociągi wiejskie) lub 25% kosztów kwalifikowanych w postaci dotacji i 25% w postaci pożyczki ( kanalizacja obszarów wiejskich). W porozumieniu zawarto również zapis § pkt.2.2), iż w przypadku posiadania wolnych środków oraz zainteresowania beneficjentów Fundusz może udzielać pożyczki w procencie wyższym niż wspomniane 50%.

Wszystkie zadania inwestycyjne z zakresu działania trzeciego programu SAPARD, przyjęte w przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2003r zostały zrealizowane.
Udzielona pomoc wynosiła 37.957,5 tys. zł (73,58% wartości zadań), w tym w formie:

  • pożyczek długoterminowych 12.788,0 tys. zł
  • pożyczek (pomostowych) krótkoterminowych 15.322,6 tys. zł
  • dotacji 9.846,9 tys. zł

Dofinansowaniem Funduszu objęto 36 zadań, z tego:

  • 14 wg schematu 3.1 - zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem,
  • 20 wg schematu 3.2 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
  • 2 wg schematu 3.5 - zaopatrzenie w energię (wykorzystanie źródeł odnawialnych)
Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu (2009-11-27 11:11:19)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-19 13:11:18)