Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Fundusze Unijne / POIiŚ 2007-2013

POIIŚ 2007-2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

25 czerwca 2007 r. podczas Nadzwyczajnego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Lublinie, nastąpiło podpisanie Porozumień ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla POIiŚ a szesnastoma WFOŚiGW -Instytucjami Wdrażającymi w tym Programie. Na mocy porozumień WFOŚiGW będą pełnić rolę Instytucji Wdrażających dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka Wodno-ściekowa oraz Osi Priorytetowej II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, których wartość nie przekracza 25 mln euro.

Szczegółowe informacje:

Serwis WFOŚiGW we Wrocławiu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - www.poiis-fos.wroc.pl

 
Ostatnio zmodyfikował: (2012-02-07 13:02:47)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-27 09:11:38)