Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Kontakt / Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się.

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

Zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209 poz.1243), osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z pomocy WFOŚiGW we Wrocławiu, powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Funduszu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem, w jaki sposób i w jakim zakresie WFOŚiGW we Wrocławiu ma udzielić pomocy. Zgłoszenie terminu wizyty powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

poczty elektronicznej - poczta@fos.wroc.pl;

telefonu - 71 333 09 30

faxu - 71 332 37 76

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Funduszem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

WFOŚiGW we Wrocławiu zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy wpisanych do rejestru tłumaczy PJM,SJM oraz SKOGN.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk (2014-04-14 11:04:56)
Opublikował: Krystyna Flaczyk (2014-04-14 11:04:56)