Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / O Funduszu / Status i forma prawna

STATUS I FORMA PRAWNA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działa od 1993 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działa od 1993 r. Został powołany na podstawie przepisów ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Fundusz posiada osobowość prawną z mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.):

  • do dnia 31.12.2009 r.był wojewódzkim funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • od dnia 01.01.2010 r.jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1479)

WFOŚiGW we Wrocławiu udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa.

 

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Stan prawny na dzień 01.01.2010 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2010-02-08 13:02:48)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr. 226, poz. 1479)

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2012-05-14 09:05:53)

Ostatnio zmodyfikował: (2012-06-04 18:06:50)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-20 08:11:16)