Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

ZARZĄD

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Aleksander Marek Skorupa - Prezes Zarządu

Aleksander Marek Skorupa - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W latach 2010-2014 pełnił funkcję Wojewody Dolnośląskiego. Był Posłem na Sejm VI kadencji (2007-2010). Posiada jednocześnie wieloletnie doświadczenie samorządowe, pełnił przez ponad 17 lat (pięć kadencji) funkcję Burmistrza Brzegu Dolnego. Aleksander Marek Skorupa wcześniej związany był z WFOŚiGW, będąc Członkiem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Jerzy Ignaszak – Zastępca Prezesa Zarządu

Jerzy Ignaszak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wicewojewoda Wałbrzyski w latach 1990-1994. Działa w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Polskim Towarzystwie Inżynierii Ekologicznej oraz w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Posiada uprawnienia Rzeczoznawcy z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz Biegły z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Jan Rybka – Zastępca Prezesa Zarządu - pełni funkcję od dn. 01.06.2015 r.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 45 lat stażu pracy, w tym 29 lat na stanowiskach kierowniczych, 18 lat w administracji rządowej.

Hubert Papaj – Zastępca Prezesa Zarządu - pełni funkcję od dn. 15.07.2015 r.

Absolwent studiów MBA (Master of Business Administration WSB/ Franklin University), magister prawa, zarządzania i marketingu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych studiów podyplomowych np. prawo i gospodarka UE, surowce energetyczne i odnawialne źródła energii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. zarówno w administracji rządowej, samorządowej (przewodniczący rady miejskiej, zastępca prezydenta miasta) oraz w spółkach prawa handlowego z branży energetycznej.

Galeria zdjęć:

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki (2017-04-06 10:04:33)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-20 09:11:46)