Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów

OBSŁUGA BENEFICJENTÓW


Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy ze środków Wojewódzkiego Funduszu jest uzyskanie efektu ekologicznego czyli określonych korzyści dla środowiska oraz zgodność wniosku o dofinansowanie z następującymi dokumentami:

  • Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
  • Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu na dany rok
  • Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji

Ponadto, warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest:

  • udokumentowanie zbilansowania planowanych kosztów inwestycji,
  • wywiązanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • złożenie kompletnego wniosku na obowiązującym druku

 

Koszty kwalifikowane

Kryteria

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Priorytety

Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zasady

Zasady dofinansowania przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Obowiązujące wzory wniosków

Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Wnioski - powódź 2016

Wnioski - archiwum

Wzory wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu - obowiązujace do 31 grudnia 2012 r.

Dokumenty rozliczeniowe

Instrukcja oznakowania

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WYMIANA PIECÓW

ogłasza NABÓR WNIOSKÓW w ramach Programu PriorytetowegoOgraniczenie niskiej e...

KAWKA

Pliki do pobrania dotyczące Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” są dostępne w zakładce konkursy (ogłoszenie o naborze wniosków z dn. 2015-10-20).

Pliki do pobrania dotyczące Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” są dostępne w zakładce konkursy. (ogłoszenie o naborze wniosków z dn. 2014-05-23).

Program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy Kawka”

PROSUMENT

PRZYPOMINAMY: Zgodnie z "Zasadami i warunkami dofinansowania programu PROSUMENT", nabór wniosków trwa do dnia 31.10.2016r.! Pliki do pobrania dotyczące Pr...

Podłączenia kanalizacyjne

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, od dnia 20.03.2017r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Program Priorytetowy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”. Poniżej aktualne wzory wniosków. Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 29 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o dofinansowaniu ze środków...

Ostatnio zmodyfikował: (2012-05-08 21:05:59)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-16 13:11:10)

Szukaj:

 

Biuletyn