Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów / Obowiązujące wzory wniosków

OBOWIĄZUJĄCE WZORY WNIOSKÓW

Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Wzory wniosków

Kompletny wniosek o udzielenie pomocy finansowej składa się z następujących części:

  • A. Część ogólna wniosku.
  • A.1. Część dotycząca pomocy publicznej.
  • B. Część ekologiczno-techniczna wniosku.
  • C. Część ekonomiczno-finansowa wniosku.

Uwaga:
  1. Część A.1.dotyczącą pomocy publicznej wypełnia się, gdy wnioskowane dofinansowanie spełnia przesłanki określone w art. 87
    ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a tym samym stanowi pomoc publiczną.

Uwaga: Z dniem 01 grudnia 2015 r. obowiązują nowe wzory wniosków !

  1. Część C. wniosku ekonomiczno-finansową, Wnioskodawca wypełnia po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Funduszu.
Ostatnio zmodyfikował: uzytkownik wfosigw (2014-04-02 13:04:48)
Opublikował: Krystyna Flaczyk (2014-03-14 12:03:17)