Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

PROSUMENT

PRZYPOMINAMY: Zgodnie z "Zasadami i warunkami dofinansowania programu PROSUMENT", nabór wniosków trwa do dnia 31.10.2016r.!

Pliki do pobrania dotyczące Programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Linki:

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-06-09 13:06:50)

Zasady i warunki dofinansowania programu PROSUMENT przez WFOŚiGW we Wrocławiu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-06-09 13:06:34)

Instrukcja wypełniania części A i B wniosku w ramach programu PROSUMENT

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:29)

Wniosek część A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-06-09 13:06:11)

Wniosek część A załącznik 1A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:45)

Wniosek część A.I. - pomoc de minimis

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2016-09-02 10:09:18)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2016-09-02 10:09:57)

Wniosek część A.I. - pomoc horyzontalna

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2016-09-02 10:09:03)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc horyzontalną

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2016-09-02 10:09:58)

Wniosek część B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:08)

Wniosek część B- zał. 1B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:46)

Wniosek część B - Harmonogram rzeczowo- finansowy

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-08-13 09:08:26)

Wniosek część B zał. 3B - karta planowanego efektu ekologicznego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2016-06-17 11:06:53)

Oświadczenie w sprawie pozwolenia na budowę

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:07)

Wniosek część C - Karta informacyjna klienta

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:32)

Wniosek część C - Spółdzielnie mieszkaniowe

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:53)

Wniosek część C - Spółdzielnie mieszkaniowe - tabele

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:32)

Wniosek część C - Wspólnoty mieszkaniowe

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:01)

Wzór umowy pożyczki

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:32)

Wzór umowy dotacji

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:54)

Wzór oświadczenia o trwałości przedsięwzięcia.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-12-11 08:12:43)

Wzór sprawozdania z rocznej produkcji energii elektrycznej lub ciepła na podstawie odczytów w licznika.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-12-11 08:12:04)

Wzór raportu rocznego, końcowego z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-12-11 08:12:38)

Wzór rozliczenia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:13)

Wzór zbiorczego zestawienia faktur

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:21)

Wzór arkusza rozliczenia dotacji-pożyczki

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:41)

Wzór protokołu odbioru

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 10:05:07)

Komplet wniosków do pobrania

Plik .zip zawiera wszystkie części wniosków przygotowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu, które należy złożyć - umożliwiając pobranie kompletu za pośrednictwem jednego pliku.

UWAGA!!! Do plików zawartych w folderze należy BEZWZGLĘDNIE załączyć aktualne Listy Sprawdzające dla Wymagań technicznych instalacji, zamieszczone na stronie NFOŚiGW

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-06-09 13:06:40)

Ostatnio zmodyfikował: Anita Luda (2016-10-27 12:10:08)
Opublikował: Krystyna Flaczyk (2015-05-18 09:05:55)