Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów / Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 29 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o dofinansowaniu ze środków własnych przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.Nabór wniosków jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, które nie posiadają Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Celem Naboru jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:

  1. redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  2. zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
  3. redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Planowane dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków trwa do dnia 30.06.2016 r., do godz. 15.30.

Szczegółowe warunki udzielenia dofinansowania zawarte są w „Regulaminie programu wsparcia finansowego Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”

Pliki do pobrania:

Regulamin programu

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:24)

Zał 2 - Szczegółowe

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:32)

Zał2 - Lista sprawdzająca PGN

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:10)

Instrukcja wypełniania cz A.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:38)

wniosek - cz A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:43)

Instrukcja wypełniania HRF

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:48)

Zał.1 - HRF

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:03)

Zał.1- 1A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:28)

Zał.1- 2A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:53)

Zał. 1 - 3A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:25)

Instrukcja wypełniania cz C

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:12)

wniosek - cz C

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:18)

Ostatnio zmodyfikował: Anita Luda (2016-06-17 12:06:52)
Opublikował: Krystyna Flaczyk (2016-05-17 11:05:33)