Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów / Podłączenia kanalizacyjne

PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNE

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, od dnia 20.03.2017r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Program Priorytetowy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”. Poniżej aktualne wzory wniosków. Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Część A

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:20)

Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:44)

załącznik 1A - żródła finansowania zadania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:52)

załącznik 2A - oświadczenie o posiadanych środkach własnych

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:49)

PROGRAM

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:10)

Część "B" - Część ekologiczno - techniczna

Pliki do pobrania:

Wniosek - Część ekologiczno – techniczna w dziedzinie Ochrony Wód

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:56)

Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:18)

Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania - zał. Nr 1/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:43)

Informacje o posiadanej przez Beneficjenta końcowego dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji - zał. Nr 2/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:06)

Zakres rzeczowy zadania – wykaz planowanych podłączeń kanalizacyjnych oraz liczba RLM - zał. nr 3/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:30)

Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny - zał. nr 4/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:52)

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami - - zał. nr 5/B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:12)

Część "C"

Pliki do pobrania:

C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez przedsiębiorców Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:25)

Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:51)

C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:15)

Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/S

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:56)

Zał. 1-CP - do zbadania zdolności kredytowej

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2017-03-17 11:03:22)

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki (2017-03-17 10:03:28)
Opublikował: Robert Borkacki (2014-05-27 07:05:33)