Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

PRIORYTETY

Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego, Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, "Strategię działania WFOŚiGW we Wrocławiu" oraz ustawowe regulacje wyznaczające kierunki wydatkowania środków przez Fundusz.

Pliki do pobrania:

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2017 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2016-10-12 12:10:22)

Lista przedsięwzięć priorytetowych oraz programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2016 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych oraz programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2016 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2015-09-23 09:09:28)

Lista przedsięwzięć priorytetowych oraz programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2015 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2014-06-10 12:06:19)

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2014 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2013-12-19 08:12:50)

Tabela. Lista przedsięwzięć priorytetowych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2014 ( WFOSiGW we Wrocławiu).

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Robert Borkacki (2013-07-17 10:07:01)

Lista 2013

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2012-07-09 13:07:13)

Lista 2012

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2012 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2011-10-13 19:10:16)

Lista 2011

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2011 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2011-01-11 12:01:35)

Lista 2010

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2010 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: (2010-04-27 11:04:53)

Lista 2009

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2009 r.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-17 10:11:07)

Zadania 2008

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-17 10:11:22)

Lista 2008

Lista przedsięwzięć priorytetowych, do których przewidywane jest dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2008.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-17 10:11:07)

Lista 2007

Lista przedsięwzięć priorytetowych, do których przewidywane jest dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2007.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-17 10:11:16)

Lista 2006

Lista przedsięwzięć priorytetowych, do których przewidywane jest dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2006.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-17 10:11:33)

Lista 2005

Lista przedsięwzięć priorytetowych, do których przewidywane jest dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2005.

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Administrator systemu (2009-11-17 09:11:14)

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk (2013-12-18 11:12:35)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-16 14:11:26)