Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

WYMIANA PIECÓW

ogłasza

NABÓR WNIOSKÓW

w ramach

Programu Priorytetowego
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

 1. Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej,
 2. Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego
 1. Beneficjenci końcowi programu:
 • Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni
 • JST w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego
 1. Zakres wsparcia :przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła :
 • Kotły gazowe,
 • Kotły na olej lekki opałowy,
 • Piece zasilane prądem elektrycznym,
 • Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • Włączenie do sieci cieplnych,
 • OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- służące zasileniu źródła
 1. Forma dofinansowania : pożyczki z możliwością częściowego umorzenia:
 2. Budżet i okres realizacji: 50 mln zł. na dwa lata od dnia ogłoszenia rozpoczęcia naboru wniosków z możliwością wydłużenia do roku 2020, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do końca stycznia 2019, natomiast wydatkowanie środków do końca realizacji „Programu”-28.04.2019r..
 3. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym, do końca października 2018r. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie „Programu”.
 4. Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku są na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl w zakładce: WYMIANA PIECÓW
 5. Wnioski należy składać w sekretariatach Oddziałów Biur Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24,
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8,
59-220 Legnica, ul. Okrzei 16,
58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32.

Pliki do pobrania:

Treść Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:35)

Wniosek Część A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:45)

Instrukcja wypełniania części A wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:10)

Wniosek część A załącznik 1A

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:08)

Wniosek część A.I. - pomoc de minimis

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:25)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:51)

Wniosek część A.I. - pomoc horyzontalna

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:31)

Wniosek część A.I. - pomoc de minimis w rolnictwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:31)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:07)

Wniosek część A.I. - pomoc regionalna

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:56)

Wniosek część A.I. - inna pomoc dopuszczona przez Komisję.doc

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:55)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:57)

Wniosek część B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:37)

Instrukcja wypełniania części B wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:23)

Wniosek część B- zał. 1B

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:52)

Wniosek część B - Harmonogram rzeczowo- finansowy

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:43)

Wniosek część B zał. 2B - karta planowanego efektu ekologicznego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:03)

Wniosek część C

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:29)

Instrukcja wypełniania części C wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:24)

Instrukcja rozliczania wniosku

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:40)

Arkusz rozliczenia raty pożyczki

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:25)

Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:15)

Rozliczenie kosztów realizacji zadania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:00)

Protokół odbioru końcowego

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2017-09-15 10:09:23)

Protokół dot. demontażu dotychczasowego źródła

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2017-09-15 10:09:55)

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:24)

Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości osiągniętych efektów

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:58)

Wzór umowy pożyczki

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:15)

Wzór wniosku o umorzenie

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Anita Luda (2017-04-28 10:04:06)

Ostatnio zmodyfikował: Anita Luda (2017-06-09 08:06:23)
Opublikował: Anita Luda (2017-04-28 09:04:25)