Strona główna - WITAMY NA STRONIE Strona główna   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Mapa strony   Strona główna - WITAMY NA STRONIE Kontakt  
Strona główna - WITAMY NA STRONIE RSS   Nasz portal jest jednoczesnie serwisem BIP

Strona główna / Obsługa Beneficjentów / Wnioski - archiwum

WNIOSKI - ARCHIWUM

Wzory wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu - obowiązujace do 31 grudnia 2012 r.

Wzory wniosków

Z dniem 1 stycznia 2009r. wprowadza się zaktualizowane wzory wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Kompletny wniosek o udzielenie pomocy finansowej składa się z części A i A.1., jednego tematycznego formularza części B (ekologiczno-technicznej) oraz jednego tematycznego formularza części C (ekonomiczno-finansowej).

Uwaga:

  1. Część A.1. dotyczącą pomocy publicznej wypełnia się, gdy wnioskowane dofinansowanie spełnia przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską a tym samym stanowi pomoc publiczną.
  2. Część C wniosku ekonomiczno-finansową Wnioskodawca wypełnia po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Funduszu.

Od dnia 27 maja 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wprowadził procedurę związaną z dofinansowaniem zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek udzielanych przez bank wybrany przez wnioskodawcę.

Uprzejmie informujemy, że do wniosków składanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po dniu 01 listopada 2009 r. należy dołączyć Oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych krajowych źródeł finansowych

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych krajowych źródeł finansowych.

plik Word (26,5 kB)

Pobierz plik

Ostatnia modyfikacja: Krystyna Flaczyk (2012-12-31 09:12:25)

Wzory wniosków obowiązujące do dn. 30 listopada 2015 r.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk (2012-12-31 09:12:22)
Opublikował: Administrator systemu (2009-11-17 11:11:04)